Dereito de Consumo

 

Dereito de Consumo

Os consumidores teñen dereito a recibir tal como establece o Real Decreto Lexislativo 1/2007,unha información correcta, obxectiva, certa, eficaz, comprensible e suficiente de todos os produtos, bens e servizos postos ao seu dispor..

Como consumidor, é importante que coñezas os teus dereitos e como podes exercelos estes ven afectados. As persoas consumidoras somos persoas físicas ou xurídicas que adquirimos bens como destinatarias finais, isto é, para uso persoal. Por iso quedan excluídos quen compra un ben para comercializalo.

Defensa dos consumidores ante aqueles contratos pouco transparentes, escuros ou que conteñan cláusulas abusivas ou condicións xerais da contratación que redunden nun prexuízo.

Somos conscientes que a negociación entre o consumidor e as corporacións bancarias non se realiza en condicións de igualdade, xa que logo o noso obxectivo é a defensa dos consumidores ante as entidades financeiras en relación a aqueles procedementos como cláusulas adoito, créditos revolving e en cláusulas abusivas contidas en contratos pouco transparentes, escuros ou que conteñan cláusulas abusivas ou condicións xerais da contratación que redunden nun prexuízo.

 

Se precisas asesoramento, non dubides en porte en contacto connosco.