Dereito Civil

 

Derecho Civil

 

O Dereito civil regula as relacións privadas entre as partes e é intrínseco aos aspectos cotiáns das nosas vidas. Por iso, entendemos que é necesario dar os pasos necesarios para dotar ao procedemento de sinxeleza e proximidade. Algúns dos ámbitos do Dereito Civil nos que podemos axudarche son os seguintes:

Obrigas e contratos

Asesoramento, redacción e revisión de todo tipo de contratos. Negociación das condicións dos mesmos e reclamación tanto extraxudicial como xudicial en relación ao seu cumprimento.

Propiedade Horizontal

Entendemos que as relacións de propiedade horizontal deben de ser vistas desde un punto de vista social. Ofrecemos asesoramento xurídico a comunidades de propietarios en relación a reclamación de cotas, cumprimento de acordos comunitarios, impugnación de acordos ou calquera outras cuestións que puidesen xurdir.

Reclamación de cantidades

Debido á situación económica actual son numerosas as dificultades en relación ao cumprimento de obrigacións pecuniarias. O noso traballo diríxese en buscar solucións tales como recoñecementos de débedas, acordos de pagamento, reclamación de cantidades ante os tribunais de xustiza e defensa ante reclamacións de cantidades.
.

Responsabilidade Civil

Estudo e defensa en accións de responsabilidade civil. Defensa en accidentes de circulación, reclamación de danos a terceiros ou calquera outro tipo de accións que xurdan de reclamacións contractuais ou extracontractuais..

Bancario

Defensa dos consumidores ante aqueles contratos pouco transparentes, escuros ou cláusulas abusivas. A negociación entre o consumidor e as corporacións bancarias non se realiza en condicións de igualdade, xa que logo o noso obxectivo é a defensa dos consumidores ante as entidades financeiras en relación a cláusulas adoito, créditos revolving e en cláusulas abusivas en condicións xerais da contratación.

Sucesions

O Dereito sucesorio céntrase nas relacións de carácter patrimonial relativas á transferencia de patrimonio e dereitos que se transmiten por parte do causante a terceiros por mor do seu falecemento. Debido á singularidade existente entre os distintos ordenamentos forais estatais á apertura da sucesión, será de aplicación a lexislación propia da veciñanza civil que tivese o causante.
O noso traballo céntrase na realización de todos os trámites necesarios desde a apertura da sucesión ata a adxudicación por parte dos herdeiros ou legatarios dos bens que forman parte do capital hereditarios (presentación imposto de sucesións, plusvalía municipal, redacción de minutas notariais, asesoramento e mediación entre herdeiros…).

 

Se precisas asesoramento, non dubides en porte en contacto connosco..